Modul 3: Portrettering

Å kunne skape realistiske portretter blir av mange kunstnere sett på som den største utfordringen og det ultimate målet. Portrettering gir oss også en ypperlig mulighet til å videreutvikle studiet av lys og skygge.

Underveis i denne delen av kurset kommer du til å lære om ansiktets proporsjoner, og hvordan man kan lage et portrett ved hjelp av én vertikal og én horisontal linje. Det vil bli gitt mange instruksjoner om hvordan man tegner hår, dette kan også videreføres til tegningen av dyrepels. Vi går ikke gjennom tegning av dyr i dette kurset, men metodene du lærer kan anvendes også for dette.

De første uke undervises det i grafittblyant, og i uke fire går kurset over til å dekke tolv ulike kulltegneteknikker, etterfulgt av jobbing med ulike teksturer samt tre forskjellige hårfrisyrer.

Til slutt kommer du til å lage ditt eget portrett.

Uke 1: Introdusering av portrettering

  • Introdusering av portrettering
  • Skyggelegging av ulike ansiktstrekk ved bruk av grafittblyant

Uke 2: Det voksne ansiktet

  • Lær observasjonsteknikken som et hjelpemiddel til å måle opp proporsjoner når man tegner nærbilder av objekter
  • Proporsjoner og plassering av ansiktstrekk i det voksne menneskeansiktet
  • Ta et bilde av portrettprosjektet, ved hjelp av instruksjoner

Uke 3: Skape et portrett

  • Tegn et portrett av tre år gamle “Isha” ved bruk av grafittblyant

Uke 4: (Del A) Kulltegningsteknikker og tegning av hår

  • Introduksjon av kullstiften
  • Lær tolv kulltegningsteknikker som kan brukes til hundrevis av ulike teksturutrykk
  • Lær å tegne hår med utgangspunkt i forskjellige hårfrisyrer ved bruk av kullstift og hvit contèstift på grått papir

Uke 5: (Del B): Tegne et objekt fra et utvalg

  • Tegne et utvalg objekter med kullstift og hvit contèstift på grått Mi-Teintes papir ved hjelp av konstruksjonstegningsmetoder
Tegnekurs:

Voksne (fra 12 år):
Bergen Baptistkirke, Slettebakken: tor, kl.18:15 – 21:15

Barn (fra 7 år):
Tertnes skole: man, kl. 14:30 – 15:30
Bergen Kristne Grunnskole, Bønes: tir, kl. 15:00 – 16:00

Ønsker du å motta nyhetsbrev?